"Gloria victis" martyrology of the lecturers of the Lodz seminary during the Nazi occupation of 1939-1945 Cover Image

„Gloria victis” martyrologia wykładowców łódzkiego seminarium duchownego podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945
"Gloria victis" martyrology of the lecturers of the Lodz seminary during the Nazi occupation of 1939-1945

Author(s): Marek Budziarek
Subject(s): History of Church(es), Higher Education , History of Education, WW II and following years (1940 - 1949), Pastoral Theology, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Silent heroism; chapel of Lodz; University of Lodz;

Summary/Abstract: Tytuł zaczerpnięty z dzieła Elizy Orzeszkowej oddaje charakter cichego bohaterstwa, niezawinionego cierpienia i bezprzykładnej śmierci w imię najwyższych imponderabiliów polskich. Umieszczono je również na tablicy, którą w październiku 1980 r. poświęcono w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Absolwenci łódzkiego Seminarium upamiętnili na niej swoich profesorów, którzy w latach ostatniej wojny światowej oddali swe życie za Boga, Honor i Ojczyznę.

  • Issue Year: 1/1992
  • Issue No: 1
  • Page Range: 21-27
  • Page Count: 7
  • Language: Polish