Morality of blessings (On the first anniversary of the death of Father Bernhard Häring) Cover Image

Moralność błogosławieństw (W pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Bernharda Häringa)
Morality of blessings (On the first anniversary of the death of Father Bernhard Häring)

Author(s): Stanisław Skobel
Subject(s): Epistemology, Ethics / Practical Philosophy, Social Philosophy, Contemporary Philosophy, Philosophy of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Father Bernhard Häring; philosophy; ethics; Christian values;

Summary/Abstract: Wydaje się, że ta, choć bardzo krótka, prezentacja myśli zmarłego przed rokiem wielkiego współczesnego moralisty o. Bernharda Häringa, teologa, którego z całą pewnością można nazwać „człowiekiem ewangelicznych błogosławieństw”, może jeszcze bardziej zainteresować dorobkiem tego niebywałego myśliciela naszego czasu. Jest to tym istotniejsze na gruncie polskim, gdzie po odzyskaniu upragnionej wolności wyraźnie daje się zaobserwować wśród wielu ludzi pewne zagubienie, jak i dużą bezradność w dziedzinie ocen i norm dotyczących ludzkiego postępowania. Przynosi to określone negatywne efekty praktyczne zarówno w życiu indywidualnym, jak i społeczno-politycznym. Häring prezentuje w swoich dziełach wielkie umiłowanie problematyki moralnej i ogromną troskę o właściwe odniesienie chrześcijanina do wartości. Czyni to jednak z umiłowaniem człowieka i pełnią szacunku dla ludzkiej godności.

  • Issue Year: 8/1999
  • Issue No: 1
  • Page Range: 315-331
  • Page Count: 17
  • Language: Polish