Media - the fourth power or service to man? Cover Image

Media – czwarta władza, czy służba człowiekowi?
Media - the fourth power or service to man?

Author(s): Adam Lepa
Subject(s): Media studies, Civil Society, Governance, Politics and communication, Sociology of Politics
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Media; fourth power; image of government;

Summary/Abstract: Zgodnie z tytułem wykładu będę się posługiwał sformułowaniem „czwarta władza”, choć dziś mamy do czynienia z mediami, które stały się już „pierwszą władzą”. Jak widać na co dzień, władza mediów jednych polityków kreuje, innych zaś eliminuje ze sceny politycznej; decydująco wpływa na obraz rządu i parlamentu; podejmuje miażdżącą krytykę władzy sądowniczej, rozstrzyga o stosunku społeczeństwa do rządzących koalicji i do partii politycznych. Od tej władzy przede wszystkim zależy sterowanie opinią publiczną.

  • Issue Year: 9/2000
  • Issue No: 1
  • Page Range: 171-180
  • Page Count: 10
  • Language: Polish