Meaning and history of the lex orandi sentence, lex credendi Cover Image

Znaczenie i historia sentencji lex orandi, lex credendi
Meaning and history of the lex orandi sentence, lex credendi

Author(s): Mariusz Link
Subject(s): Metaphysics, Philosophy of Religion, Systematic Theology, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Law of prayer; law of faith; Church; liturgy;

Summary/Abstract: Sentencja lex orandi, lex credendi (prawo modlitwy jest prawem wiary) znana jest w Kościele od wieków. Zasada ta ujmuje zagadnienie wzajemnego wpływu liturgii i wiary, sygnalizuje, że jest to zależność dwukierunkowa. Liturgia stanowi źródło teologii, jednocześnie normy wiary kształtują liturgię.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 241-248
  • Page Count: 8
  • Language: Polish