The Church's actualization through catechesis. An ecclesial orientation of catechesis in the light of the theological interpretation of the proclamation of the word of God. Part II Cover Image

Urzeczywistnianie się Kościoła przez katechezę. Eklezjalne ukierunkowanie katechezy w świetle teologicznej interpretacji przepowiadania słowa Bożego. Część II
The Church's actualization through catechesis. An ecclesial orientation of catechesis in the light of the theological interpretation of the proclamation of the word of God. Part II

Author(s): Andrzej Kociołek
Subject(s): Philosophy of Religion, Biblical studies, Systematic Theology, Hermeneutics, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Scriptures; word of God; Bible; Church;

Summary/Abstract: Istnieją organiczne związki katechezy z Kościołem i są one wielorakie, wzajemne i wewnętrzne. Dzięki tym wzajemnym związkom katecheza wypływa z Kościoła, opierając się na jego fundamencie, podejmuje zadania oddziałujące, które wynikają z wewnętrznej mocy Kościoła. Natomiast Kościół oczyszcza się i pogłębia przez katechezę, a ponadto wchodzi w nowe środowiska i w nowe czasy. Katecheza, głosząc słowo Boże, podejmuje się dzieła przedłużania misji profetycznej Kościoła, a Kościół przez słowo Boże urzeczywistnia się i rozwija. Dlatego też w tej części podjęta zostanie najpierw próba odczytania idei Kościoła w słowie Bożym, a następnie rozwój i urzeczywistnianie się Kościoła przez głoszenie słowa Bożego.

  • Issue Year: 12/2003
  • Issue No: 1
  • Page Range: 253-262
  • Page Count: 10
  • Language: Polish