- Cover Image

Katarzyna Wojan, Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom I. Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700–2015), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016, ss. 386.
-

Author(s): Olga Makarowska
Subject(s): Language and Literature Studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 17
  • Page Range: 407-412
  • Page Count: 6
  • Language: Russian