Manufacturing unanimity - the importance of public opinion Cover Image

Fabrykowanie jednomyślności – znaczenie opinii publicznej
Manufacturing unanimity - the importance of public opinion

Author(s): Waldemar Kulbat
Subject(s): Social Philosophy, Social psychology and group interaction, Social Theory, Crowd Psychology: Mass phenomena and political interactions
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Public opinion; our social skin; manufacturing unanimity;

Summary/Abstract: Opinia publiczna, jak określa to w podtytule swojej klasycznej książki Elisabeth Noelle-Neumann, „nasza społeczna skóra”, kształtuje nasze poglądy na otaczającą nas rzeczywistość. Stąd wywodzi się znaczenie i obowiązek poznania mechanizmów jej powstawania i funkcjonowania. Jej funkcją jest odzwierciedlanie rzeczywistych i dominujących w społeczeństwie poglądów i ocen. W zjawisku opinii publicznej uwidacznia się przede wszystkim społeczna a nie indywidualna strona natury człowieka. Owa społeczna natura skłania człowieka do lęku przed odrzuceniem, popycha do starania o szacunek i sympatię otoczenia. Opinia publiczna jawi się jako potężna siła zdolna rozpalać konflikty i obalać rządy, będąca w stanie prześladować i wykluczyć jednostkę, która jej się sprzeciwia. Jej działanie dostrzega się w coraz to nowych przestrzeniach, dlatego warto poznać jej niezwykłą skuteczność, by rozumiejąc jej działanie, mniej obawiać się jej siły.

  • Issue Year: 13/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 95-113
  • Page Count: 19
  • Language: Polish