On the Pragmatic Organization of JFK’S Inaugural Speech Cover Image

On the Pragmatic Organization of JFK’S Inaugural Speech
On the Pragmatic Organization of JFK’S Inaugural Speech

Author(s): Piotr Cap
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Pragmatics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Autor podejmuje próbę analizy monologu politycznego z perspektywy teorii aktów mowy. W studium tekstu kategorią porządkującą i nadrzędną w stosunku do zaproponowanych ośmiu kryteriów analizy (m. in. kohezji i koherencji) jest tzw. makroakt mowy. Opisany proces jego lingwistycznej derywacji naświetla problem efektu perlokucyjnego przemówienia, który, w odczuciu autora, nosi znamiona manipulacji językowej opartej w znacznej mierze na wykorzystaniu psychologicznych technik perswazji.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 36
  • Page Range: 225-248
  • Page Count: 24
  • Language: English