Chronicle of Events in 2016 at the Faculty of Law, University of East Sarajevo Cover Image

Хроника догађаја 2016. године на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву
Chronicle of Events in 2016 at the Faculty of Law, University of East Sarajevo

Author(s): Goran Marković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Scientific Life
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Summary/Abstract: ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ОБИЉЕЖИО 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ШТАМПАНА МОНОГРАФИЈА О ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ ОДРЖАНА ШКОЛЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ НАУЧНО И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА ...

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 131-145
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian