Durability of Foresight Programmes for Regional Development Cover Image

Trwałość programów foresight na rzecz rozwoju regionalnego
Durability of Foresight Programmes for Regional Development

Author(s): Hubert Pachciarek
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: foresight; rozwój regionalny; jakość życia

Summary/Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie trwałości programów foresight jako warunku koniecznego, choć niewystraczającego, skutecznego ich oddziaływania na realizowaną politykę, a w tym kontekście na dynamizację rozwoju regionalnego. Aby zrealizować cel artykułu, dokonano przeglądu literaturowego oraz analizy studium przypadku. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono doświadczenia japońskie w realizacji Narodowego Programu Foresight oraz postulaty co do trwałości foresightu, zaprezentowane w modelach jego realizacji, zawarte w fazach kontynuacji i podtrzymania zaangażowania interesariuszy. W podsumowaniu przedstawiono wyniki badań własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody studium przypadku,w których zaprezentowano czynniki sprzyjające trwałości programów foresight. Praktyczne implikacje artykułu dotyczą uwzględnienia czynników sprzyjających podtrzymaniu zaangażowania interesariuszy w realizowanych programach foresight.

  • Issue Year: 369/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 354-365
  • Page Count: 12
  • Language: Polish