„Wysoce demoralizująca i pornograficzna” inicjatywa wydawnicza. Obrona moralności publicznej a wolność słowa w międzywojennym Grudziądzu
"A highly demoralizing and pornographic" publishing initiative. Defense of public morals and freedom of speech in interwar Grudziądz

Author(s): Marcin Żynda
Subject(s): Media studies, Regional Geography, History of Law, Criminal Law, Political history, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Keywords: Publishing; Censoring; Public morals; Freedom of speech; Grudziądz;

Summary/Abstract: Problematyka związana z szerzeniem treści nieobyczajnych jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem niewątpliwie aktualnym. Największą dezaprobatę społeczną wzbudza kwestia dostępu dzieci i młodzieży do demoralizujących materiałów. Problem ten, choć w mniejszej skali, istniał także w okresie międzywojennym, a obowiązujące wówczas prawo karne i bardziej rygorystyczne normy obyczajowe umożliwiały skuteczniejszą walkę z tym procederem.

  • Issue Year: 17/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 143-148
  • Page Count: 6
  • Language: Polish