Applications of Eye-Tracking in the Consumer’s Attention
Research Cover Image

Zastosowanie okulografii w badaniach uwagi wzrokowej konsumentów
Applications of Eye-Tracking in the Consumer’s Attention Research

Author(s): Ewa Jerzyk
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: uwaga wzrokowa; zachowania konsumentów; eyetracking; marketing wizualny

Summary/Abstract: Uwaga wzrokowa obejmuje proces postrzegania informacji przez narząd wzroku i rozpoczyna się od wykrycia i zarejestrowania bodźca wzrokowego w sposób aktywny, czyli świadomy lub pasywny. Jest ważnym etapem procesu przetwarzania informacji, który determinuje zachowania i decyzje konsumentów. Poznanie i zrozumienie istoty uwagi wzrokowej może poszerzyć wiedzę na temat projektowania skutecznych działań w zakresie działań marketingowych wykorzystujących wizualne przekazy. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia uwagi wzrokowej w komunikacji wizualnej oraz wskazanie możliwości jej eksploracji przez badania okulograficzne dla potrzeb podniesienia skuteczności interakcji marketingowej z nabywcami.

  • Issue Year: 371/2017
  • Issue No: 6
  • Page Range: 122-131
  • Page Count: 10
  • Language: Polish