Constantin Stere and his world Cover Image

Constantin Stere și lumea sa
Constantin Stere and his world

Author(s): Vasilica Mîrza, Petronela Gabriela Moisii, Petronela-Raluca Podovei, Ionuţ Nistor
Subject(s): History, Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
Keywords: Constanin Stere;works;

Summary/Abstract: Grupajul de texte constituie o restituție documentară necesară contu-rării în tușe fine a personalității complexe a profesorului universitar și omului politic Constantin Stere. Ideea constituirii dosarului a aparținut colegului Bogdan-Petru Maleon, iar selectarea materialului și transcrierea lui a fost posibilă prin efortul echipei de la Muzeul Universității: Vasilica Mîrza, Petronela Gabriela Moisii, Petronela Raluca Podovei și Ionuț Nistor. De-a lungul timpului, au văzut lumina tiparului contribuții însem¬nate, în ampla operă dedicată lui Stere. Între ele, volumele conținând articolele din presa vremii și scrierile juristului ieșean: C. Stere, Scrieri: articole, studii, cronici şi comentarii estetice, literare, filozofice, social politice, vol. V, Chișinău, Hyperion, 1991; Constantin Stere, Publicistică, vol. I, II, ed. Victor Durnea, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012; Constantin Stere, Curs de drept constituțional, pref. Raisa Grecu, Chișinău, Cartier, 2016 etc. Grupajul nostru propune un unghi diferit de abordare. Am încercat să-i cuprindem activitatea din anii Marelui Război pornind de la scrierile celor care l-au cunoscut. Am oferit, astfel, posibilitatea cercetătorilor de azi să-l recepteze pe Stere din paginile scrise despre el, ieri. Selecția textelor nu a fost deloc simplă, căci personalitatea puternică și controver-sată încă din epocă a provocat, a stimulat scrisul, dezbaterea, polemica. Din cele câteva zeci de articole de presă și de analize publicate în periodicele vremii am selectat 37, care îl surprind pe universitarul, omul politic și scriitorul Constantin Stere. Nu i-am privilegiat pe simpatizanți și nici pe contestatari, echilibrul între cele două perspective fiind necesar, dar foarte greu de menținut în tumultul pasiunilor stârnite de Stere și în multitudinea notițelor, impresiilor, pozițiilor exprimate public. Am inclus în grupaj articole publicate în presa cotidiană locală și națională, necroloage, fragmente de studii și cărți apărute în timpul vieții sale. Am selectat, deopotrivă, scrieri asumate de nume importante ale vieții politice și culturale românești, dar și texte semnate cu pseudonim sau de personaje mai puțin cunoscute astăzi. Totul pentru a reda cât mai fidel spiritul și dezbaterea epocii, pentru a recompune o imagine complexă a universitarului, omului politic și scriitorului Stere. Am păstrat grafia epocii și particularitățile de scriitură ale fiecărui autor. Am oferit explicații termenilor arhaici sau pentru câteva persoane menționate în grupaj, utilizând note infrapaginale ordonate numeric și am păstrat trimiterile de subsol ale autorilor, pe care le-am notat cu simbolul *. Ordinea textelor este cronologică, surprinzând, de fapt, evoluția „cazului Stere” până la moartea sa, în 1936.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 08
  • Page Range: 169-373
  • Page Count: 205
  • Language: Romanian