„Konferencja Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś, Kraków, 21–22 października 2017" [sprawozdanie]
"Conference History of language and dialectology in new interpretation contexts. In memoriam Miecislai Karaś, Krakow, October 21–22, 2017" [report]

Author(s): Donata Ochmann
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 143-146
  • Page Count: 4
  • Language: Polish