Application of the Active Listening Method in the Development of Creative Activity for Kindergarten Age Children Cover Image

Wykorzystanie metody aktywnego słuchania w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym
Application of the Active Listening Method in the Development of Creative Activity for Kindergarten Age Children

Author(s): Anna Pękala
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: metoda aktywnego słuchania; aktywność twórcza; dziecko w wieku przedszkolnym; active listening method; creative activity; kindergarten age child

Summary/Abstract: Jedną z form aktywności muzycznej realizowaną w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym jest słuchanie muzyki. Pełne uczestnictwo w percepcji wymaga specjalnego przygotowania. Dzięki metodzie Batii Strauss poznanie utworu muzycznego staje się dla młodego, niedoświadczonego słuchacza nie tylko łatwiejsze w odbiorze, ale przede wszystkim rozwija jego aktywność twórczą.; Listening to music is one of forms of music activity implemented in work with kindergarten-age children. Complete participation in perception requires special preparation. Thanks to Batti Strauss method getting to know a piece of music for a young inexperienced listener becomes not only easier in reception but above all develops his creative activity.

  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 135-140
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish