Musical abilities and achievements tests for children
and high school youth Cover Image

Testy zdolności i osiągnięć muzycznych dzieci i młodzieży szkolnej
Musical abilities and achievements tests for children and high school youth

Author(s): Anna Pękala
Subject(s): Social Sciences, Education, School education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: zdolności muzyczne; osiągnięcia muzyczne; testy; dzieci i młodzież szkolna; musical abilities; musical achievements; tests; children; high school pupils

Summary/Abstract: Celem artykułu jest opisanie trzech wybranych testów do diagnozy i oceny zdolności i osiągnięćmuzycznych dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwszy z nich – średnia miara słuchu muzycznego Edwina E. Gordona – przeznaczony jest do badania zdolności muzycznych dzieci w wieku 6–9lat. Test muzycznych umiejętności percepcyjnych opracowany przez Agnieszkę Weiner przygotowanyzostał dla uczniów kończących III klasę szkoły podstawowej. Test orientacji w dziejachi dorobku kultury muzycznej Barbary Kamińskiej skonstruowany został z myślą o młodzieży licealnej jako końcowy sprawdzian wyników nauczania muzyki w szkole powszechnej z założeniem, iż bada on podstawowe umiejętności i wiadomości niezbędne dla słuchacza muzyki artystycznejbez względu na miejsce ich zdobycia (szkoła, kontakty pozaszkolne). The aim of the article is to describe three chosen texts on diagnosis and evaluation of musicalabilities and achievements of school-age children. The first text Intermediate Measures of musicaudiation by Edwin E. Gordon is devoted to research on musical abilities of children aged 6–9. Second text Test of musical perceptive abilities elaborated by Agnieszka Weiner was prepared forchildren who graduate from a III grade of a primary school. The last text – Test of knowledge onhistory and musical culture achievements by Barbara Kaminska was prepared as a final test ofmusic education for high school aged children. Author’s assumption was to evaluate general abilitiesand knowledge of an artistic music recipient, irrespectively of a place where one learned them(school, out-of-school contacts).

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 76-82
  • Page Count: 7
  • Language: English, Polish