The idea of people's equality in ancient philosophy Cover Image

Ideja jednakosti ljudi u antičkoj filozofiji
The idea of people's equality in ancient philosophy

Author(s): Damir Marić
Subject(s): Philosophy
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: Danas je gotovo općeprihvaćen stav da plauziblina politička teorija mora počivati na pretpostavci o jednakosti svih članova neke političke zajednice. Ako bi neka politička filozofija u naše doba predlagala da se određena grupa ili vrsta ljudi ne smatra jednako važnom i s jednakim pravima kao ostali građani, ta bi njena neegalitaristička karakteristika bila sasvim dovoljan i opravdan razlog za njeno odbacivanje. Međutim, teorija jednakosti ljudi, po kojoj se od vlasti zahtijeva da prema svim svojim građanima postupa s jednakim poštovanjem i da uzima u obzir interese svih pojedinaca, ima korijene u antičkoj Grčkoj. Grci nisu bili svjesni mogućnosti demokratske vlasti prije nego što su je sami kreirali, ili kako kaže Christian Meier: ’’Grci nisu imali Grke da ih oponašaju’’. U prvim demokratskim državama nisu svi građani bili jednaki. Samo su slobodni muškarci s državljanstvom demokratskog polisa smatrani jednakim i imali su pravo da učestvuju u vlasti, dok su većini stanovništva, koja se sastojala od žena, robova i stranaca, ta prava bila uskraćena. U ovom tekstu ćemo pokušati prikazati razvoj prvih egalitarističkih teorija koje su nastajale paralelno s razvojem prvih demokratskih država, uključujući i ideje širenja moralne brige i političkih prava na one koji su iz njih u antičkim demokratskim društvima bili isključeni.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 18
  • Page Range: 25-37
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode