Who are children, how do they learn? – Qualitative analysis of interview with caregivers in crèche Cover Image

Kim są dzieci, jak się uczą? – jakościowa analiza wywiadu z wychowawcami w żłobku
Who are children, how do they learn? – Qualitative analysis of interview with caregivers in crèche

Author(s): Małgorzata Karwowska-Struczyk
Subject(s): Preschool education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: caregivers; crèche; implicit theory; grounded theory; co-constuction of meanings of pedagogical work with the youngest children; wychowawcy; żłobek; teorie osobiste; teoria ugruntowana; ko-konstrukcja

Summary/Abstract: This article presents the results of a focus group interview with caregivers in a crèche, during which they spoke about various issues important to them concerning their relationships with children and they tried to discover their personal implicit theories and expectations on this subject. The analysis of the data was greatly inspired by the assumptions of the grounded theory. The statements provided by the caregivers fit in, to a large extent, the globally recognized ideas concerning the high quality ECEC impact on child’s development. /W artykule przedstawiono rezultaty wywiadu grupowego z wychowawcami w żłob-ku, podczas którego wypowiadali się oni na temat różnych istotnych dla nich kwestii, dotyczących relacji z dziećmi, starali się odkryć swoje osobiste na ten temat „teorie” (implicit theories). W analizie danych inspirowano się założeniami teorii ugruntowanej. Wypowiedzi wychowawców wpisują się w dużym stopniu w globalnie akceptowane tezy na temat wysokiej jakości oddziaływania instytucjonalnego, sprzyjającego rozwojowi dziecka.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 65-83
  • Page Count: 19
  • Language: Polish