Legal, Historical and Political Aspects of Lobbying in Serbia and the Neighbouring Countries Cover Image

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА, ИСТОРИЈСКИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ЛОБИРАЊА - СРБИЈА И ДРЖАВЕ У ОКРУЖЕЊУ
Legal, Historical and Political Aspects of Lobbying in Serbia and the Neighbouring Countries

Author(s): Nebojša Ranđelović, Predrag Jelenković
Subject(s): History of Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: lobbying; lobbyists; legislation; Serbia

Summary/Abstract: Појам који етимолошки значи „предворје", постао је основа за политички, правни, историјски, социолошки феномен који носи назив лобирање. Циљ рада је да кроз анализу појма и изазова, регулативе и искустава, и стања пo овом питању у окружењу Србије и самој Србији да слику историјске основе, садашњег стања и перспективе лобирања. Као начин спречавања коруптившх процеса кроз законску регулативу коришћења спајања и размене утицаја, овај феномен има дугу традицију у западним земљама, са свим изазовима манипулације законским могућностима. У раду се указује и на лице и на наличја законске регулативе лобирања. На крају даје се слика стања у земљама на простору бивше Југославије, као и на процес и напоре за законско регулисање ове материје у Србији.

  • Issue Year: LII/2014
  • Issue No: 66
  • Page Range: 197-206
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian