Book Reviews Cover Image

Book Reviews
Book Reviews

Author(s): Mirosław J. Leszka
Subject(s): Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Rafał Kosiński, The Emperor Zeno Religion and Politics, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Cracow 2010, pp. 289 [= Byzantina et Slavica Cracoviensia, 6]