The Wieluń region was a terrain of war in the fifteenth century Cover Image

Ziemia wieluńska terenem działań wojennych w XV wieku
The Wieluń region was a terrain of war in the fifteenth century

Author(s): Tadeusz Grabarczyk
Subject(s): Military history, 15th Century, Peace and Conflict Studies
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Na koniec pozostaje próba określenia skutków, jakie dla ziemi wieluńskiej niosły przedstawione powyżej działania militarne. Niewątpliwie obecność wrogich wojsk negatywnie wpływała na handel. Znany jest dokument z królewski z 1453 r., z którego wynika, iż dawniej kupcy krakowscy podróżowali do Wrocławia przez Olkusz, Żarki i Opole, ale w związku z tym, że trasa ta w związku z działaniami Dobiesława Puchały przestała być bezpieczna, Władysław Jagiełło nakazał im przemieszczać się przez Krzepice i Wieluń. Jednak w początku lat 50. i ta droga stała się niebezpieczna, zatem Kazimierz Jagiellończyk zezwolił na korzystanie z innych, bezpieczniejszych szlaków43. Omijanie miasta przez kupców musieli odczuwać miejscowi mieszczanie. Przede wszystkim cierpiała jednak ludność zamieszkująca tereny objęte walkami. Ze względu na brak szczegółowych danych trudno określić skalę zniszczeń. W XV w. była praktyka występowania przez właściciela zniszczonej osady do króla o zwolnienie ze świadczeń, jakie jej mieszkańcy ponosili na rzecz panującego, a zaoszczędzone dzięki temu sumy można było przeznaczyć na odbudowę gospodarstwa. Z reguły prośby takie rozpatrywano pozytywnie, lecz w rezultacie tego typu zniszczenia wojenne uderzały także w dochody skarbu królewskiego. Z drugiej strony, lokalny charakter większości tych działań, jakkolwiek musiał zakłócać rozwój gospodarczy regionu, to nie spowodował znaczącego, a zwłaszcza trwałego załamania gospodarki na terenie ziemi wieluńskiej.

  • Issue Year: 14/2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 155-162
  • Page Count: 8
  • Language: Polish