Wieluń under the rule of the first Jagiellons (1391-1492) Cover Image

Wieluń pod panowaniem pierwszych Jagiellonów (1391–1492)
Wieluń under the rule of the first Jagiellons (1391-1492)

Author(s): Tadeusz Nowak, Tadeusz Grabarczyk
Subject(s): History of Church(es), Local History / Microhistory, Political history, 13th to 14th Centuries, 15th Century
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Panowanie pierwszych Jagiellonów – Władysława Jagiełły i jego synów Władysława i Kazimierza – obejmuje niemal równe sto lat. W dziejach państwa był to okres bardzo burzliwy, obfitujący w wojny, charakteryzujący się rozdawnictwem przywilejów stanowych, a w konsekwencji wzrostem znaczenia szlachty. W artykule przedstawione są dzieje polityczne miasta i jego najbliższej okolicy oraz polityka władców wobec Wielunia, wyrażająca się nadawanymi przywilejami. Pomijamy w tym miejscu kwestie związane z funkcjonowaniem miasta, rzemiosła, handlu, zagadnienia społeczno ustojowe i problematykę kościelną. Część z nich była już przedmiotem badań, inne zasługują na odrębne omówienie.

  • Issue Year: 7/2007
  • Issue No: 7
  • Page Range: 5-24
  • Page Count: 20
  • Language: Polish