THE IDENTITY OF JUDGMENT AND INDICTMENT Cover Image

ИДЕНТИТЕТ ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ
THE IDENTITY OF JUDGMENT AND INDICTMENT

Author(s): Ivan Ilić
Subject(s): Criminal Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: correlation between the indictment and the judgment; exceeded scope of indictment; right to defence; factual and legal issues

Summary/Abstract: Аутор се у раду бави једним од најсложенијих питања теорије кривичног процесног права и судске праксе. Идентитет пресуде и оптужбе произилази из начела акузаторности, али се њиме такође штити право окривљеног на одбрану. Са друге стране, доследно спроведено, ово начело представља значајно ограничење начела истине. Прекорачење оптужбе представља дилему која се често јавља у јудикатури, и ставови судова, по том питању, често су опречни. Аутор полази од ставова теорије, наводећи нешто старију теорију „другог" и „другачијег" дела и новију теорију чињеничних скупова. Након тога су представљени ставови, заузети у пракси судова некадашње Југославије. Аутор закључује да је за решавање питања идентитета пресуде и оптужбе од круцијалног значаја делотворно остваривање права на одбрану, као и премиса везаности суда искључиво чињеничним фундусом оптужбе, не и правном квалификацијом.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 69
  • Page Range: 263-277
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian