Evaluations And Surveys Cover Image

Прикази и осврти
Evaluations And Surveys

Author(s): Ivan Ilić, Vladan Petrović, Ana Jovašević, Nataša Krivokapić, Jovica Cvetković, Branimir Stojković
Subject(s): Review
Published by: Универзитет у Нишу

Summary/Abstract: Наташа Кривокапић: Изазови културе / Culture Challenges Бранимир Стојковић: Примењена кафанологија / Applied Tavernology Јовица Цветковић: О једном модерном разумевању економске политике / On A Modern Understanding Of Economic Policy Владан Петровић: Насиље и спорт / Violence and Sport Иван Илић: О кривичноправном положају малолетника / On A Criminal Legal Position Of Minors Ана Јовашевић: Прилог разумевању међународних организација / Contribution To The Understanding Of International Organisations

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 03
  • Page Range: 1089-1126
  • Page Count: 35
  • Language: Serbian