Faith and mission, foundation and challenge Cover Image

Wiara i misja, fundament i wyzwanie
Faith and mission, foundation and challenge

Author(s): Luca Bovio
Subject(s): Christian Theology and Religion, Hermeneutics
Published by: Kuria Metropolitalna Białostocka

Summary/Abstract: Gdy analizujemy zakończenie każdej Ewangelii, zastanawia uniwersalny wymiar misji, do jakiej powoływani są uczniowie. Ostatnie słowa, które wypowiada Jezus przed swoim wniebowstąpieniem, to polecenie: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18- 20). Uczniowie mają głosić Ewangelię całemu światu, każdemu narodowi, każdemu człowiekowi, bez wyjątku.

  • Issue Year: 32/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 455-461
  • Page Count: 7
  • Language: Polish