‘Western’ Public Opinion on Japan and its Recent Development Cover Image

‘Western’ Public Opinion on Japan and its Recent Development
‘Western’ Public Opinion on Japan and its Recent Development

Author(s): Aurelijus Zykas
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: public opinion; public diplomacy; international relations; US-Japan relations; US-Australia relations; Europe-Japan relations; viešoji nuomonė; viešoji diplomatija; tarptautiniai santykiai; JAV ir Japonijos santykiai; JAV ir Australijos santykiai

Summary/Abstract: This paper discusses the changing situation of public opinion on Japan, comparing two different periods in three different regions that can be treated as the ‘West’ in Japan’s public diplomacy system: Western europe, north america and australia. using the triple structure of the country’s image proposed by Kitano (presence, positivity and depth of knowledge) and analysing different opinion polls conducted by different institutions, it raises the following questions: what distinguishes the ‘West’ from other regions of the world; what are the differences among the three regions selected; and what are the trends in public opinion over the two last decades in the ‘West’? Finally, the ways in which Japanese public diplomacy deals with increasing challenges from public opinion challenges in the aforementioned regions are presented. Šiame straipsnyje analizuojama viešosios nuomonės apie Japoniją kaita lyginant du skirtingus laikmečius trijuose Japonijos viešosios diplomatijos sistemoje „Vakarais“ įvardijamuose regionuose: Vakarų europoje, Šiaurės amerikoje ir australijoje. remiantis triguba valstybės įvaizdžio struktūra pagal Kitano (įvaizdžio stiprumas, įvaizdžio palankumas, žinių gylis) bei analizuojant įvairių institucijų atliktas viešosios nuomonės apklausas, straipsnyje nagrinėjami šie klausimai: „Vakarų“ išskirtinumas kitų pasaulio regionų atžvilgiu, tyrinėjamų regionų tarpusavio skirtumai, „Vakaruose“ dominuojančios viešosios nuomonės tendencijos. taip pat pristatomos priemonės, kurias Japonijos viešoji diplomatija naudoja atsakydama į stiprėjančius viešosios nuomonės iššūkius tiriamuose regionuose.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 6
  • Page Range: 107-125
  • Page Count: 19
  • Language: English