LEGAL PROTECTION OF THE LEGALLY INVISIBLE PERSONS Cover Image

ПРАВНА ЗАШТИТА ТЗВ. ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ ЛИЦА
LEGAL PROTECTION OF THE LEGALLY INVISIBLE PERSONS

Author(s): Gordana Stanković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: legal personality; party legitimacy; proof of birth; non-contentious procedure

Summary/Abstract: Посебну категорију физичких лица која имају неповољан правни положај и због тога су дискриминисана чине тзв. правно невидљива лица – физичка лица која нису призната као субјекти права јер нису из различитих разлога уписана у матичне књиге рођених и која због тога немају службена документа којима могу да докажу свој идентитет, пребивалиште и држављанство. Пошто ова физичка лица нису призната као субјекти права, она не могу да уживају и врше сва она права која припадају грађанима једне државе, нити имају могућност да, као странке у судским поступцима, штите своју личност, права и интересе. Да би се решио правни статус правно невидљивих лица, која представљају најугроженију друштвену групу и сузбила њихова дискриминација, законодавац је новелама Закона о ванпарничном поступку из 2012. уредио посебан статусни ванпарнични поступак за доказивање рођења и на тај начин обезбедио овим лицима могућност да буду уписана у матичне књиге рођених. Упис у матичне књиге рођених представља први и почетни корак у погледу заштите ове категорије лица јер се тако омогућава да и она започну да врше она права која припадају физичким лицима као субјектима права.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 70
  • Page Range: 885-902
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian