PREPARATION OF CHANGES OF LAW ON CIVIL ACTIONS Cover Image

ПРИПРЕМАЊЕ ПРОМЕНА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
PREPARATION OF CHANGES OF LAW ON CIVIL ACTIONS

Author(s): Gordana Stanković
Subject(s): History of Law, Civil Law, Sociology of Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Југословенски систем који је егзистирао до фебруара 2003. карактерисао је не само неравномеран, некохерентан и стихијски развој, већ и xаотичност у његовом регулисању.

  • Issue Year: 52/2004
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 205-217
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian