Husrev ü Şîrîn A New Ring to Mesnevi: Sâlim Efendi's Husrev ü Şîrîn Mesnevi Cover Image

Husrev ü Şîrîn Mesnevilerine Yeni Bir Halka: Sâlim Efendi’nin Husrev ü Şîrîn Mesnevisi
Husrev ü Şîrîn A New Ring to Mesnevi: Sâlim Efendi's Husrev ü Şîrîn Mesnevi

Author(s): Hiclâl DEMİR
Subject(s): Turkish Literature, Book-Review
Published by: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Keywords: Elif Ayan Nizam; Salim Efendi; Mesnevi;

Summary/Abstract: Review of: Elif AYAN NİZAM, Sâlim Efendi and His Husrev ü Şîrîn, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2010, II Cilt (322+336).

  • Issue Year: 7/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 581-584
  • Page Count: 4
  • Language: Turkish