Speech and language disturbances in a patient with the clinical features of Steele‑Richardson‑Olszewski syndrome Cover Image

Zaburzenia języka i mowy u pacjenta z rozpoznaniem postępującego zwyrodnienia nadjądrowego
Speech and language disturbances in a patient with the clinical features of Steele‑Richardson‑Olszewski syndrome

Author(s): Renata Gliwa
Subject(s): Language and Literature Studies, Library and Information Science, Education and training
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: progressive supranuclear palsy; dysarthria; dementia; postępujące porażenie nadjądrowe; dyzartria; otępienie

Summary/Abstract: Steele‑Richardson‑Olszewski syndrome also known as progressive supranuclear palsy (PSP) is a neurodegenerative disease of the central nervous system of extrapyramidal type of neuropathy of unknown etiology. This chapter describes the case of 62 patients diagnosed with PSP, the changes they observe are related to selective linguistic dysfunction resulting from subcortical dementia and executive and motor dysfunction, and the functioning of the subject is significantly determined by emotional disturbance.Zespół Steele’a‑Richardsona‑Olszewskiego, znany także jako progresywne porażenie nadjądrowe (PSP), to choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego o typie pozapiramidalnym o nieznanej etiologii. W artykule opisano przypadek 62‑letniego pacjenta, u którego rozpoznano PSP. Obserwowane u niego zmiany dotyczą zaburzeń w sferze emocjonalnej, wybiórczych zaburzeń kompetencji lingwistycznej, wynikających z obecności demencji korowo‑podkorowej oraz dysfunkcji motorycznych.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 43-61
  • Page Count: 19
  • Language: Polish