[Review]: Wasilij Chaniewicz, Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, wersja językowa polska i rosyjska, i Cover Image

[Recenzja]: Wasilij Chaniewicz, Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, wersja językowa polska i rosyjska, i
[Review]: Wasilij Chaniewicz, Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, wersja językowa polska i rosyjska, i

Author(s): Edward Walewander
Subject(s): History, Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 108
  • Page Range: 447-448
  • Page Count: 2
  • Language: Polish