Christian spiritual values: the human personality and religious ethics of M. Berdyaev Cover Image

Християнські духовні цінності: людська особистість і релігійна етика М. Бердяєва
Christian spiritual values: the human personality and religious ethics of M. Berdyaev

Author(s): Anatoliy Yakovenko
Subject(s): Christian Theology and Religion, Ethics / Practical Philosophy, Philosophy of Religion
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: Christianity; spiritual values; human personality; religious ethics;

Summary/Abstract: Доручення Президента України №1-1/657 від 08.07.2005 р. “Щодо подолання морально-духовної кризи суспільства” орієнтує на виховання людини духовно зрілої, морально досконалої. Це можливо виконати ефективно опираючись на вікові істини, християнські духовні цінності, на Бога. І Бог тут не є чимось чужим і зовнішнім для людського “я”, а є його власним ідеалом вищої досконалості, тим, що в самій людині робить її справжньою людиною, є її найвищою свободою, свободою власного перевтілення (переображення), якого можна досягти через творчість людини, що збагачує саме божественне життя. У нашому дослідженні підкреслюється, що для сучасної людини актуальним є устремління до вищих цінностей, до Божественної гармонії й досконалості. Це релігійна, метафізична потреба, яка не усувається ніяким вдосконаленням соціальності, яку можна задовольнити лише релігійною за своєю природою творчістю, творчою самореалізацією людини.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 46-51
  • Page Count: 6
  • Language: Ukrainian