Problems of Self-Determination and Self-Realization of Personality in the Evangelical Metaphysics of G. S. Skovoroda Cover Image

Проблематика самовизначення та самореалізації особистості в євангельській метафізиці Г. С. Сковороди
Problems of Self-Determination and Self-Realization of Personality in the Evangelical Metaphysics of G. S. Skovoroda

Author(s): Anatoliy Yakovenko
Subject(s): Christian Theology and Religion, Metaphysics, Cultural Anthropology / Ethnology, Globalization
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: self-determination; self-realization; personality; evangelical metaphysics;

Summary/Abstract: Досліджувана в статті проблема видається досить актуальною в світлі процесів, що відбуваються в релігійно-духовній сфері сучасної України, визначення можливих шляхів розвитку релігійної свідомості в умовах глобалізаційних змін і необхідності збереження етнокультурної та релігійної ідентичності. Вона відповідає практичному завданню, яке відображено в Указі Президента України №279/2002 від 21.03.2002 ро¬ ку „Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тота¬ літарної політики колишнього союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церкви і релігійних організацій”.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 55-61
  • Page Count: 7
  • Language: Ukrainian