Scientific chronicle Cover Image

Kronika naukowa
Scientific chronicle

Author(s): Zbigniew Chojnowski, Lidia Gąsowska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Kinga Perużyńska, Katarzyna Witkowska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 5
  • Page Range: 321-343
  • Page Count: 22
  • Language: Polish, German