Criticism and Bibliography Cover Image
  • Price 17.00 €

Critica et Bibliographia
Criticism and Bibliography

Author(s): Albert Sándor, Michael Moser, Mihay Kochish, Miklós Halmágyi, Julianna M. Pandur, Mihaj Kapral', István Fried, Ágnes Dukkon
Subject(s): History, Language studies, Studies of Literature, Modern Age, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Cultural Anthropology / Ethnology, 13th to 14th Centuries, Book-Review
Published by: Akadémiai Kiadó
Keywords: book review; language history; Serbian; Croatian; Ukrainian manuscripts; Bulgarian literary monument; Slavonic Cyrillic Manuscripts; literature studies; Hungary; Russian culture; modern age;

Summary/Abstract: Review of: 1. NYOMÁRKAY István: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet [Brève histoire des langues croate et serbe]. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007. 292 p. by: Sándor Albert 2. KOCSIS Mihály: Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk [Ukrainische kirchliche Handschriften aus dem 16. Jh. in Ungarn und ihre Orthographie]. (Bibliotheca Slavica Savariensis X.) Szombathely, 2008. 325 p. by: Michael Moser 3. МИКЛАС Хайнц, ТАСЕВА Лора, ЙОВЧЕВА Мария: Берлински сборник. Среднобългарски книжовен паметник от началото на XIV век с допълнения от други ръкописи. София: Кирило-Методиевски научен център, Виена: Издателство на Австрийската академия на науките, 2006. 456 с. by: Михай Кочиш 4. CLEMINSON Ralph, MOUSSAKOVA Elissaveta, VOUTOVA Nina (ed.): Catalogue of the Slavonic Cyrillic Manuscripts of the National Széchényi Library. (CEU Medievalia 9.) Budapest: CEU Department of Medieval Studies & CEU Press & National Széchényi Library, 2006. XL+288 pp. by: Михай Кочиш 5. Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus I. Szeged–Sumen, 2007. 274 p. by: Miklós Halmágyi, Julianna M. Pandur 6. УДВАРІ Іштван: Зберька жерел про студії русинського писемства IIІ. Гіадор Стрипськый, народописник, бібліоґраф, языкознатель, товмач. – UDVARI István: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához III. Sztripszky Hiador, néprajztudós, bibliográfus, nyelvész, műfordító. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 21.) Nyíregyháza, 2007. 257 p. by: Михай Капраль 7. KISS SZEMÁN Róbert: Magyarország panaszától Szlávia panaszáig. Irodalmi tanulmányok [Von der Klage Ungarns bis zur Klage Slawiens. Literarische Studien]. (Opera Slavica Budapestinensia, Litterae Slavicae.) Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007. 224 p. by: István Fried 8. АТАНАСОВА-СОКОЛОВА Дениз: Письмо как факт русской культуры ХVIII– XIX веков. (Серия Investigationes Russicae.) Budapest, 2006. 271 с. by: Ágnes Dukkon

  • Issue Year: 54/2009
  • Issue No: 2
  • Page Range: 447-471
  • Page Count: 25
  • Language: English, French, Russian, German