God and the State Cover Image

Bóg i państwo
God and the State

Author(s): Hans Kelsen
Subject(s): Semiology, Political Philosophy, Philosophy of Religion, Ontology
Published by: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Keywords: theory of state; theory of law; ontology; semantics; the idea of God;

Summary/Abstract: Tekst Bóg i państwo został opublikowany w 1923 roku. Kelsen analizuje w nim analogię między pojęciem Boga i pojęciem państwa, zarówno z perspektywy psychologicznej, jak i, jak ją nazywa, teoriopoznawczej. Twierdzi, że tym, co łączy doświadczenie religijne i społeczne (państwo jest dla niego najdoskonalszą grupą społeczną) jest taki sam sposób przeżywania podległości wobec autorytetu, jak i powiązania i związków w ramach wspólnoty. Ponadto stara się wykazać podobieństwo struktury pojęcia Boga wypracowanego w teologii i pojęcia państwa znanego z teorii prawa i państwa. Kelsen podkreśla, że oba pojęcia ulegają hipostazie. W teorii państwa prowadzi to m.in. to dualizmu państwa i prawa, będącego źródłem nadużyć politycznych. Tekst zamyka projekt opracowania czystej teorii prawa, na gruncie której zniesiony zostaje ów dualizm, dzięki przyjęciu logicznego postulatu jedności państwa i prawa

  • Issue Year: 59/2014
  • Issue No: 59
  • Page Range: 353-373
  • Page Count: 21
  • Language: Polish