Pleading the status of limitations with regard to the material right to legal action, in light of article 268 of the Labour Code – The hypothesis of legal actions for the partial annulment of individual employment contracts Cover Image
  • Price 4.50 €

Invocarea prescripție dreptului material la acțiune în lumina dispozițiilor art. 268 din Codul muncii- Ipoteza acțiunilor de anulare în parte a contractelor individuale de muncă
Pleading the status of limitations with regard to the material right to legal action, in light of article 268 of the Labour Code – The hypothesis of legal actions for the partial annulment of individual employment contracts

Author(s): DUB Mircea
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Editura Rosetti International
Keywords: prescripţie; acţiune în anulare în parte a contractului individual de muncă

Summary/Abstract: În acțiunile de anulare în parte a contractelor individuale de muncă, în ipoteza în care se urmărește anularea altor clauze decât cele referitoare la remunerația lunară sau la alte prestații succesive, dispozițiile art. 268 din Codul Muncii nu ar putea fi invocate cu succes, câtă vreme nu ar mai exista impedimentul referitor la imposibilitatea repunerii părților în situația anterioară, impediment care apreciem că este rațiunea inserării prevederilor art. 268 alin. (1) lit. d din Codul Muncii. When the annulment of other terms than those on monthly remuneration or other successive performance is pursued, the provisions of art. 268 of the Labour Code cannot be successfully invoked concerning the actions for annulment in part of the individual contract of employment, as long as the impediment of the impossibility to restore the parties to their pre-contractual position would not exist, this impediment being the entire reason for the provisions of art. 268 par. (1) d of the Labor Code.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 1-2
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian