The Teenagers' Media Literacy Cover Image

A tizenéves tanulók médiaműveltsége
The Teenagers' Media Literacy

Author(s): Csilla Herzog
Subject(s): Education, Media studies, Communication studies, Evaluation research, Policy, planning, forecast and speculation, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Akadémiai Kiadó
Keywords: teenagers; media; media literacy; 14-18 year old;

Summary/Abstract: Jelen tanulmányban egy olyan alapkutatást mutatunk be, amely a 14–18 éves tanulók médiaműveltségének feltárására irányul. A 21. századra az élet egészét körülvevő és állandóan elérhető technológia jelentős mértékben megváltoztatta életünket, azt, ahogyan kommunikálunk, ahogy dolgozunk, vagy ahogy az ismereteinket szerezzük. Mindezek következtében átalakult az értékesnek számító tudás, illetve képességek, kompetenciák köre. Az információs és kommunikációs kompetenciák az információs társadalomnak köszönhetően tartoznak a műveltség alapelemei közé, hiszen „az írás-olvasás-számolás mégoly sikeres közvetítése is elégtelen, ha nem igazodik az »új médiumok« világához”. Ebben a környezetben nem mindegy, hogy a különböző médiumok, mindenekelőtt az internet közvetítette tartalmakhoz milyen tudatossággal viszonyulunk, az üzeneteknek passzív befogadói, vagy kritikus szemlélői vagyunk. A médiaműveltség nyilvánvalóan elsősorban a tömegkommunikációból nyert információk kritikus kezelésére vonatkozik, és részben azonos a tágabb értelemben vett információs műveltséggel. Értjük alatta ugyanakkor az egyén azon hozzáférési, elemzési és értékelési ismereteit, képességeit és készségeit, továbbá attitűdjeit és viszonyulásait, amelyek a kommunikáció különböző formáival kapcsolatosak. A médiaműveltség abban is segít, hogy a változatos formátumú (pl. állóvagy mozgókép, audio-vagy audiovizuális stb.), tartalmú és műfajú médiaüzenetektől „túlzsúfolt” kultúrában – a média-szövegértésnek köszönhetően – az egyén maga is létre tudjon hozni nyomtatott, elektronikus, digitális üzeneteket, és multimédia termékeket.

  • Issue Year: 21/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 335-340
  • Page Count: 6
  • Language: Hungarian