School practice of media literacy – Document analysis Cover Image

A médiatudatossággal kapcsolatos nevelés iskolai gyakorlata – dokumentumelemzés
School practice of media literacy – Document analysis

Author(s): Csilla Herzog
Subject(s): Education, Higher Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: digitális kompetencia; médiatudatosság; oktatáspolitika; médiaoktatás; digital competens; media literacy; education policy; media education

Summary/Abstract: A digitális kompetencia a magyar oktatásban is a kulcskompetenciák közé tartozik. Jelen tanulmány a dokumentumelemzés módszerével vizsgálja meg azokat az iskolai írásos dokumentációkat, amelyek a médiatudatossággal kapcsolatosak. A megvizsgált írásos iskolai dokumentumok és fejlesztési tervek alapján igazoltuk, hogy a jól átgondolt és megtervezett tanórai, és tanórán kívüli médiaoktatással nagyon különböző kereszttantervi területeteket vagyunk képesek lefedni, és ezáltal biztosítani a széles körű nevelési célokat. Digital competens belongs to one of the key competens in the Hungarian education as well. This study examines the written documents which are related to media literacy with the help of the document analysis method. We have proved the fact, due to the written documents and the devel-opment plans, that with a well-planned and well-built media education we could cover several different cross-curriculum areas and ensure wide range of education goals.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 269-279
  • Page Count: 11
  • Language: English, Hungarian