Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie i Brexitu Cover Image

Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie i Brexitu
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie i Brexitu

Author(s): Tomasz Stępniewski
Subject(s): Security and defense, Military policy, EU-Accession / EU-DEvelopment, Peace and Conflict Studies
Published by: Instytut Neofilologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Keywords: Unia Europejska; Partnerstwo Wschodnie; Ukraina; kryzys ukraiński; Brexit

Summary/Abstract: W niniejszym artykule podjęto próbę spojrzenia – w sposób bardzo ogólny – na sytuację państw Partnerstwa Wschodniego (PW) Unii Europejskiej w warunkach trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego (inaczej tzw. kryzysu ukraińskiego). Konflikt zbrojny trwający na Ukrainie powoduje, że zmianie uległa nie tylko sytuacja geopolityczna Europy Wschodniej, ale również warunki, w jakich realizowana jest polityka wschodnia Unii Europejskiej. Dość często Partnerstwo Wschodnie postrzegane jest jako polityka mało skuteczna, a nawet polityka, która straciła rację bytu. Pojawiają się też opinie o upadku projektu PW. Czy na pewno możemy mówić, że projekt PW nie spełnił oczekiwań? Czy działania Rosji wobec państw PW przyczynią się do tego, że osiągnięcie celów PW będzie niemożliwe? Unia Europejska w 2017 roku obchodzi 60-lecie bezprecedensowego wydarzenia w dziejach Europy – podpisania Traktatów Rzymskich. Należy jednak pamiętać, że UE boryka się z szeregiem trudności (w szczególności z kryzysem migracyjnym) oraz Brexitem. Czy w takich warunkach Wspólnota będzie w stanie myśleć o państwach PW? Czy Polska – wspierana przez państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) – będzie w stanie przekonać państwa członkowskie UE do aktywnego zaangażowania się w sprawy Wschodu?

  • Issue Year: 1/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 217-227
  • Page Count: 11
  • Language: Polish