TOŻSAMOŚĆ NARODOWA A MEDIA. NOWE WYZWANIA I ICH KONSEKWENCJE Cover Image

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA A MEDIA. NOWE WYZWANIA I ICH KONSEKWENCJE
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA A MEDIA. NOWE WYZWANIA I ICH KONSEKWENCJE

Author(s): Jurij Hajduk
Subject(s): Political Theory, Communication studies, Sociology
Published by: Instytut Neofilologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Keywords: media; tożsamość narodowa; diasporyczna sfera publiczna; nacjonalizm

Summary/Abstract: W artykule autor omawia problem tożsamości narodowej zanurzonej w medialnie zdeterminowanym procesie jej ciągłego definiowania. Wskazuje na konsekwencje tego procesu dla relacji społecznych i politycznych. Odwołuje się też do konkretnych przykładów, które potwierdzają rozważania teoretyczne. Zabierając głos w tak ważnej dyskusji − szczególnie teraz, kiedy Świat i Europa borykają się z kryzysem migracyjnym − zwraca uwagę na problem zderzenia się różnych tożsamości narodowych oraz odradzania się ruchów nacjonalistycznych.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 258-277
  • Page Count: 20
  • Language: Polish