"Mowa serca" odpowiedzią na problemy współczesnej posługi Słowa
"Speech of the heart" in response to the problems of the contemporary ministry of the Word

Author(s): Gerard Siwek
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Pastoral Theology
Published by: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Keywords: evangelisation;ministry of the Word;homily;

Summary/Abstract: Zawarte w tytule referatu określenie „mowa serca” jest odwołaniem się do metafory serca. Jest to także wyraz uznania, jakie mam dla księży sercanów jako gorliwych głosicieli słowa Bożego, zwłaszcza w formie misji i rekolekcji parafialnych. Ów niewątpliwie nieco kurtuazyjny zabieg posiada również głębsze, retoryczno-homiletyczne uzasadnienie. Dlatego też temat referatu wymaga obszerniejszego wyjaśnienia.

  • Issue Year: 15/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 55-66
  • Page Count: 12
  • Language: Polish