Moda jako Inny sztuki.
Miejsce projektowania ubioru w twórczości awangardowej a współczesność Cover Image

Fashion as the Other of art. The position of clothing design in the avant- -garde art and the contemporary era
Moda jako Inny sztuki. Miejsce projektowania ubioru w twórczości awangardowej a współczesność

Author(s): Magdalena Samborska
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Visual Arts, Sociology of Art
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Keywords: The Other/identical;Theodor W. Adorno; Theodor W. Adorno; fashion; Futurism; Prada Marfa; Vanessa Beecroft;
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 19
  • Page Range: 141-151
  • Page Count: 11
  • Language: English