Borisa Radovanovic,

Бориша Радовановић, „Парламентарна историја Србије у XIX веку. Скупштине у Крагујевцу 1813−1880“, Зборник радова, I, Ауторско издање, Крагујевац 2014.
Borisa Radovanovic, "Parliamentary History Serbia in the XIX century. Assembly in Kragujevac 1813-1880 ", Proceedings, I, Authorship, Kragujevac 2014.

Author(s): Ninoslav Stanojlović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Book-Review
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
  • Issue Year: LVI/2017
  • Issue No: 75
  • Page Range: 267-271
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian