Chronicles Cover Image

Chronica
Chronicles

Author(s): Zsuzsanna Ráduly, Péter Pátrovics, Valery Mikhailovich Mokienko
Subject(s): Editorial
Published by: Akadémiai Kiadó

Summary/Abstract: Przez dwadzieścia pięć lat (1983–2007) kierowałeś Katedrą Filologii Polskiej, w latach 2002–2007 pełniłeś także funkcję dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej i Bałtyckiej na Budapeszteńskim Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa. W ciągu tego okresu nasza katedra, węgierska polonistyka oraz cała slawistyka stały się znaczącym centrum nauczania oraz ośrodkiem badań naukowych. Twoje starania panie Profesorze oraz owocna praca przyniosły uznanie na arenie międzynarodowej. Pamiętam dzień, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Na egzaminie państwowym z języka polskiego w komisji siedział nieznany mi nauczyciel. Dopiero poźniej dowiedziałam się, że to nowo mianowany kierownik katedry. Podczas mojego stypendium bardzo powoli poznawaliśmy się nawzajem. Tak naprawdę nasza współpraca rozpoczęła się w 1987 roku, kiedy ze studentki stałam się pracownikiem katedry.

  • Issue Year: 61/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 239-248
  • Page Count: 10
  • Language: Russian, Polish, Georgian