Contemporary Security Environment - fundamental characteristics and traits (study) Cover Image

Mediul de securitate contemporan – caracteristici şi trăsături definitorii - (studiu)
Contemporary Security Environment - fundamental characteristics and traits (study)

Author(s): Dorin-Marinel Eparu
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Centrul de Strategii Aplicate
Keywords: mediul de securitate; conflicte; factori de putere; globalizare; coerenţa acţiunilor; security environment; conflicts; power factors; globalization; consistency of actions

Summary/Abstract: Lumea de azi prezintă o imagine contradictorie în care, alături de zonele prospere din punct de vedere economic, caracterizate prin stabilitate şi tendinţe de integrare, încap şi regiuni sărace, instabile, aflate la un pas de dezintegrare. În acest context, ameninţările globale nu au dispărut, nu s-au micşorat ci s-au modificat.Pericolul războiului a fost înlocuit cu o multitudine de factori de risc a căror importanţă variază de la o situaţie la alta, de la o regiune la alta. Instabilitatea s-a extins şi în Europa, nu numai în zonele tradiţionale cunoscute din Orientul Mijlociu şi Apropiat, Asia şi Africa. Aşadar, conflictele au devenit explozive şi duc la o gamă întreagă de crize interne şi internaţionale care au rădăcini sociale, etnice, religioase sau economice. Today's world presents a contradictory picture in which, alongside economically prosperous areas characterized by stability and integration trends,there are also fragile, unstable regions that could be very easly placed into failing areas with a deep accent of disintegration. In this context, global threats have not disappeared or diminished, but they have changed.The danger of war has been replaced by a multitude of risk factors, the importance of which varies from one situation to another, from one region to another. Instability has spread not only in the traditional areas as the Near East,Middle East, Asia and Africa, but also in Europe. Therefore, the conflicts have become explosive and lead to a whole range of domestic and international crises that have social, ethnic, religious or economic roots.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 9
  • Page Range: 12-23
  • Page Count: 12
  • Language: Romanian