The Universal Decimal Classification in modern information retrieval systems Cover Image

Clasificarea Zecimală Universală în sisteme moderne de regăsire a informației
The Universal Decimal Classification in modern information retrieval systems

Author(s): Victoria Frâncu
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Asociația Bibliotecarilor din România
Keywords: Clasificarea Zecimală Universală;regăsirea informației;utilizarea online a CZU;The Universal Decimal Classification;use of the UDC online;use of the UDC in WWW;

Summary/Abstract: Clasificarea Zecimală Universală (CZU) a fost prima schemă de clasificare de bibliotecă folosită în mediu online pentru regăsirea informaţiei. Vocabularul său bogat, notaţia sintetică şi independenţa lingvistică au făcut-o extrem de atractivă pentru automatizare. Articolul prezintă sisteme de utilizare a CZU în mediu online şi WWW cu exemple ilustrative. În final autoarea face o invitaţie la colaborare între Biblioteca Naţională, Secţia de Bibliologie a Universităţii, bibliotecile universitare şi judeţene pentru obţinerea unor drepturi de utilizare în comun, deci în condiţii convenabile, a produselor Consorţiului CZU. The Universal Decimal Classification (UDC) was the first classification scheme to be used online in information retrieval. Its rich vocabulary, synthetic notation and language independence made it extremely attractive for automation. The article presents systems that use the UDC online and uses of the UDC in the WWW with illustrative examples. In the end the author makes an invitation to collaboration between the National Library, the Faculty of Library and Information Science and the university and county libraries in order to obtain and share the rights to use products from the UDC Consortium under convenient terms.

  • Issue Year: 2/2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 18-24
  • Page Count: 7
  • Language: Romanian