The librarian, anonymous organiser of the knowledge universe Cover Image

Bibliotecarul, anonim organizator al universului cunoașterii
The librarian, anonymous organiser of the knowledge universe

Author(s): Victoria Frâncu
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Asociația Bibliotecarilor din România
Keywords: bibliotecari;utilizatori;cataloage de bibliotecă;cataloage online;librarians;users;library catalogs;online catalogs

Summary/Abstract: Lucrarea încearcă să definească profesia de bibliotecar în condiţiile impuse de noile tehnologii şi de iniţiativele digitale actuale. În plus, sunt evidenţiate implicaţiile acestora asupra personalului bibliotecilor, schimbările, atât la nivelul structural, cât şi la cel al abilităţilor profesionale, fiind uneori profunde. Evoluţia cataloagelor de bibliotecă de la fişele de catalog la OPAC-uri şi a bibliotecilor de la instituţii depozitare ale universului cunoaşterii numai pe suport de hârtie la conceptul de Library 2.0 şi la McLibrary Syndrome îşi are corespondentul firesc în schimbarea mentalităţii utilizatorului de bibliotecă de la cititorul clasic care răsfoieşte fişele de catalog, apoi cartea, la utilizatorul aflat în criză de timp care caută informaţia în mai multe cataloage online simultan şi la servicii interactive cu eficienţă maximă contra efort minim. The paper is trying to define the librarian’s profession under the new circumstances imposed by the new technologies and the digital initiatives nowadays. Additionally, the implications of these on the library personnel are pointed out, the changes both at structural level and at professional skills level being sometimes of crucial importance. The evolution of the library catalogues from the catalogue cards to OPAC’s and of libraries from institutions where information is stored only on paper to the concept of Library 2.0 and to McLibrary Syndrome has its expected correspondent in a change of mentality of the library user from the classical reader who browses the catalogue cards and then the books to the user always lacking time, looking for the needed information in several online catalogues simultaneously and to library services having maximum of efficiency for a minimum of effort.

  • Issue Year: 3/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 8-13
  • Page Count: 6
  • Language: Romanian