SineFilozofi of Shadow Cover Image

2. Sayımız Çıkarken: Gölgenin SineFilozofisi
SineFilozofi of Shadow

Author(s): Serdar Öztürk
Subject(s): Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Aesthetics, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Serdar Öztürk
Keywords: shadow; sinefilozofi; second issue;

Summary/Abstract: Platon’un meşhur mağara alegorisinde ihmal edilen en önemli unsurlardan birisi, “gölge”nin bir insanlık durumu olarak her daim güncelliğini korumasıdır. Bu gölge, bazen gölge tiyatrosu örneğinde olduğu gibi Karagöz olarak kendisini gösterir, bazen “demon” örneğinde olduğu gibi insanın içindeki karanlık yönlere, şer öğelere gönderme yapan unsurlara dikkat çeker. Keza, Freud ve Jung da değişik bağlamlarla da olsa gölge durumlarıyla uğraştı. Freud, benliği üçe böldüğünde en alta, aslında bilinçaltı denilen “gölge”yi, karanlık tarafı koymuştu. Jung ise her insanın sevmediği ve gizleme yoluna girdikleri yolları gölge olarak niteledi. İnsan eylemlerindeki çelişkiler aynı zamanda insanın gizlemek, örtmek, maskelemek zorunda kaldığı bu gölge yön ile aşikâr görünen eylemleri ve düşünceleri arasındaki çelişkiden kaynaklanır. Gelgelelim Jung, insanın bu gölgeyi bastırmak, yok saymak yerine onunla el sıkışmasının gerekli olduğunu savundu. Çünkü gölge, tıpkı persona yani maske yanımız gibi kişiliği oluşturan bir unsurdur.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 3 - 5
  • Page Count: 3
  • Language: Turkish