Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Członkowie TOW „Gryf Pomorski” w KL Stutthof. Działalność – aresztowanie – obóz, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2016, ss. 247 Cover Image

Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Członkowie TOW „Gryf Pomorski” w KL Stutthof. Działalność – aresztowanie – obóz, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2016, ss. 247
Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Członkowie TOW „Gryf Pomorski” w KL Stutthof. Działalność – aresztowanie – obóz, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2016, ss. 247

Author(s): Sylwia Grochowina
Subject(s): Review, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, History of the Holocaust
Published by: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Issue Year: 82/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 174-181
  • Page Count: 8
  • Language: Polish